เข้มตรวจอาคารผิดปรับวันละหมื่น

เข้มตรวจอาคารผิดปรับวันละหมื่น

Dec 05, 17
admin
no comments

กทม.สั่งคุมเข้มความปลอดภัยช่วงปีใหม่ สั่งทุกเขตตรวจสอบอาคาร เร่งแก้ไขหากพบข้อบกพร่อง ชักช้าปรับวันละหมื่น รายงานข่าวจากกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะเป็นช่วงเทศกาลที่ประชาชนนิยมท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ โดยกทม.ได้เตรียมแผนการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาล

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบอาคารเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเร่งดูแลให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด โดยเฉพาะอาคารประเภทที่มีการเปิดเป็นสถานบริการ สถานบันเทิงต่างๆ โดยขณะนี้ กทม.ได้ทำการสุ่มตรวจความปลอดภัยของอาคารประเภทต่างๆ และได้กำชับให้ 50 สำนักงานเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารประเภทสถานบันเทิงเป็นพิเศษ โดยต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมใช้ด้านความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งให้ผ็ประกอบการต้องมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟด้วย

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ทั้งนี้หากพบอาคารใดไม่ปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย อาทิ ไม่มีทางหนีไฟ หรืออุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ จะต้องเร่งให้ปรับปรุงแก้ไขโดยทันที และจะมีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง โดยหากพบยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุงให้ปลอดภัย จะต้องดำเนินการเอาผิดตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยจะมีโทษปรับในอัตราวันละ 10,000บาท จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย ซึ่งการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานบันเทิงต่างๆจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ ในปลายปี 2560นี้ ทั้งนี้ กรุงเทพฯ มีอาคาร 9 ประเภทที่ต้องตรวจสอบอาคารประจำปีตามกฎหมายรวมกว่า 10,000อาคาร โดยในส่วนของอาคารประเภท สถานบันเทิง มีจำนวนกว่า 400 แห่ง กระจายทั่วพื้นที่ โดยสำนักงานเขตที่มีอาคารกลุ่มสถานบันเทิงมากที่สุด ได้แก่ พื้นที่เขตวัฒนา คลองเตย ห้วยขวาง และสาทร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Comments Are Closed!!!